درخواست طراحی

کاربر گرامی شما در این بخش می توانید درخواست طراحی قالب مورد نظر
خودتون برای ما ارسال کنید بعد از برسی از طریق ایمیل اطلاع رسانی های
لازم انجام می شود
طراحی قالب شامل
تصویر شروع اپلیکیشن در اندازه XXHDPI و در دو حالت عمودی و افقی
تصویر پیش زمینه اول اپلیکیشن در اندازه XXHDPI و در دو حالت عمودی و افقی
تصویر پیش زمینه دوم اپلیکیشن در اندازه XXHDPI و در دو حالت عمودی و افقی
تصویر پیش زمینه تیتر در اندازه XXHDPI
تصویر پیش زمینه منو در اندازه XXHDPI

طراحی اختصاصی سامل
آیکن شروع اصلی
آیکن های درون برنامه ای
آیکن های منو ها
تصاویر مورد نیاز برنامه
برای مثال تصاویر غذا های جهت برنامه آشپزی و ….

.