ما آماده ی پاسخگویی به شما هستیم.

 آدرس فروشگاه :هرمزگان بندر عباس -قلعه قاضی-دهستان  دهنو بالا -محله زینلی- خیابان اصلی-کوچه ویژه گرد

کد پستی:۷۹۴۵۱۶۵۱۱۲  تلفن تماس :۰۹۱۶۴۲۹۰۳۶۷-۰۷۶۳۲۵۵۴۶۳۳   رایانامه: lemon.info.web@gmail.com    

 

تماس با ما